onsdag, juni 03, 2009

Lägg inte ner Ålidhems öppna förskola mm

Nej, Ålidhems öppna förskola ska inte läggas ner! Nu när rödpennan går i bokföringen kommer förslaget om att lägga ner den öppna förskolan. Upprörda föräldrar skriver insändare (långt innan politikerna kände till att den var nedläggningshotat). Ett tjänstemannaförslag som presenterades för Socialnämnden häromsistens innehöll en rad om detta.

Den politiker som tycker att detta är en bra idé är knappast född ännu (åtminstone inte i Umeå). Sparandet måste ske på sådant som i möjligaste utsträckning inte drabbar barn och gamla. All verksamhet ska naturligtvis nagelfaras. En del är att ta bort delar av administrationen.

Slå ihop kommundelarnas administration med Umeå:s är ett sådant förslag som gör det möjligt att rädda den Öppna förskolan på Ålidhem.

tisdag, juni 02, 2009

Holmlund ser gnällspikar

Lennart Holmlund redogjorde på sin blogg under måndagen att han noterat folkpartiets valaffischer. Det var ju bra att de väcker uppmärksamhet. Han menade att budskapet på en av dem, d.v.s. den med 'Vi skickar inga gnällspikar till Bryssel', är komiskt eftersom han bl.a. ser undertecknad som en äkta gnällspik. Det var faktiskt skönt att höra.

Som oppositionspolitiker i Umeå finns det mycket att anmärka på. Ett företagsklimat som undersökningar visar är bland de sämsta i landet och miljonrullning för att under fiaskoartade former producera etanol i Afrika är enligt mig värt att kritisera. Att sedan Holmlund ser detta som gnällighet är föga oväntat.

Gällande affischerna så är de naturligtvis en hänvisning till att folkpartiet är det klart mest EU-positiva partiet. Vi skickar inga kandidater som tvivlar på medlemskapet. Tvärt om så vill vi utveckla och fördjupa det, utan att för den skull sakpolitiskt acceptera allt som det är. Inte ens Lennart Holmlund kan väl ha undgått att andra partier har kandidater med en annan uppfattning?

Tänk att det fortfarande idag finns de som vill vrida klockan tillbaka och återgå till det som var innan EU-inträdet. Det finns faktiskt kandidater som vill sätta sig i ett parlament de inte vill ska existera. Jämför med om kandidater till nästa års riksdagsval vill lägga ner riksdagen. Då skulle nog t.o.m. Lennart Holmlund förstå vad affischerna syftar på.

måndag, maj 25, 2009

Fullmäktige, Eu-val och budget

Fullmäktige pågår. Inga dramatiska händelser så här långt.

På torsdag kommer Marit Paulsen och Jan Björklund till Umeå. Förberedelserna pågår för fullt. Torgmöte kl 13.00--14.00 på Rådhustorget. Nu är det bara att hoppas på fint väder.

Alliansbudgeten som presenteras imorgon har skickats till tryckning.

Det är mycket just nu!

söndag, maj 24, 2009

Socialdemokraterna backar om mindre barngrupper?

Misslyckandet att uppfylla löftena om mindre barngrupper på förskolan är totalt hos socialdemokraterna. Slutsatsen är att kravet ska tas bort.

Inte helt oväntat - det känns inte som det har tagits på allvar någongång. Förvånande nog verkar motståndet ha varit starkast just hos de politiker som var satt att uppfylla beslutet om mindre barngrupper. (Eftersom det inte blev genomfört).

Med posten kom härom dagen en brochyr från Cramo om flyttbara lokaler för förskolor och skolor. Flexibla lokaler både till plats och utseende, lika stabila, tysta och bekväma som vilken permanent förskola som helst.

Det behövs en annan politik i Umeå en som verkligen vill ha mindre barn i barngrupperna. Cramo (eller motsvarande) kan vara en del av lösningen.

fredag, maj 15, 2009

Brottsligheten bekämpas gemensamt

En av folkpartiets viktigaste frågor inför EU-valet är kampen mot den organiserade brottsligheten. Kriminalitet rör sig över gränserna men polisen styrs nationellt och det samarbete som idag sker är absolut inte tillräckligt.

SvD skrev på torsdagen om det ökande problemet och hänvisade till en intervju med en brittisk författare och expert på området. Han pekar på att den gränsöverskridande brottsligheten riskerar att öka och att samarbetet mellan medlemsstaternas polisorganisationer inte fungerar. Ett konkret exempel han ger är att en tysk åklagare inte ens ville träffa en kollega från Sverige när den senare tar kontakt i ett omfattande narkotikamål.

Det är därför det europeiska polissamarbetet måste stärkas och en central vässad organisation skapas. Dagens Europol betyder så klart en del men ett FBI-liknande inslag krävs om polisen på allvar ska kunna ta upp kampen mot narkotika, människohandel och annan kriminalitet som sker över gränserna.