torsdag, februari 07, 2008

Enkel fråga om etanol i Afrika?

Sant eller falskt? Håller Sekab på med etanol i Afrika eller inte? I dessa dagar är det inte lätt att veta vad som gäller. I Skellefteå pågår räfts och rätteting kring Skellefteå Krafts investeringar i SEKAB. Motsvarande diskussion finns i Ö-vik. Tidningen Norra Västerbotten anser att detta är den största skandalen som någonsin drabbat Skellefteå som kommun.

I Umeå diskuterades frågan redan i höstas. Men blev det verkligen som det sas den gången? Blev det ett avslut på engagemanget i Afrika? Eller blev det som Västerbottensnytt hade ett reportage om i veckan?

För att få tydliga besked har jag ställt några frågor till Mikael Berglund som är ordförande i Umeå Energi:1.

Pågår Afrikasatsningarna fortfarande i enlighet med nyhetsinslaget från Västerbottensnytt eller är det avstannat enligt vad som diskuterades på kommunfullmäktige i höstas?
2. Anser du att Umeå Energi har skött sina skyldigheter mot Umeå kommunfullmäktige när det gäller information och beslut (diskussionen som pågår i Skellefteå just nu)?
3. Vad blev resultatet 2007 för bolaget (Sekab)?